RASYON HAZIRLAMA MODÜLÜ

AutoRation - Rasyon Hazırlama Modülü

 

Yemleme Maliyetlerini Düşürün
Süt ve besi hayvancılığında en yüksek maliyet ile yem harcamalarında karşılaşılmaktadır. Doğru yemleme politikaları, hem yemleme maliyetini düşürecek, hem de verimliliği artıracaktır.
Doğru Yemleme İçin
Bu amaçla AutoRation, rasyon hazırlama programı, elinizdeki yem stoğu ile en doğru rasyonu hazırlamaya yardımcı olur. Aynı zamanda AutoRation, mevcut maliyetlerinizi öngörmenizi sağlayacaktır.

 

 

 

rasyon

 

NASIL ÇALIŞIR ?

  1. Öncelikle uygulamanın üzerinde analiz yapacağı yem türlerinin sisteme tanımlanması gerekmektedir. Bu bağlamda sisteme bazı yem bilgileri ön tanımlı olarak girilmiştir. Bunun yanında sistemde yer alan yem bilgileri kullanıcı tarafından değiştirilebilir, sisteme yeni yem eklenebilir, eski yem bilgileri silinebilir veya güncellenebilir. Bu işlemler sırasında yemlere dair protein, enerji ve kuru madde oranı gibi bilgiler istenmektedir.
  2. Hayvana dair canlı ağırlık bilgisi ile sağmal hayvanlar için süt verimi, süt yağı ve laktasyon bilgilerinin girilmesi ile birlikte hayvanın protein, enerji ve kuru madde ihtiyaçları sistem tarafından hesaplanır.
  3. Sistem, kaba yem kuru madde oranı sırasıyla, hayvanın ağırlığının %1, %1.25, %1.75 ve %2’si olacak biçimde dört farklı çözüm üretir.
  4. Rasyon hazırlama aşamasında, yem bilgilerinde, yemin miktarı hayvan başına alt ve üst limitler ile belirtilebilir. Bu bilgiler değiştirilerek değişik yemler ve oranlar ile çözümler üretilmesi sağlanabilir.
  5. Hayvanın süt verimine göre "saman" kaba yeminin miktarı özel olarak belirlenir.
  6. Yem fiyat bilgisi de hesaba katılarak en uygun çözümler kullanıcıya sunulur.

 

 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

 ÜRÜN ADI  AutoRation
 ÜRÜN KODU  RP-06
 ALTYAPI
 ProFarm
 YEM TÜRÜ  Sınırsız
 ERİŞİM YÖNTEMİ
 Web - www
   

FARKIMIZ

En büyük avantajımız, durmak, yorulmak bilmeyen araştırma ruhumuz, Plaza mühendislerininden değil; idealist saha mühendislerinden oluşan bir ekibimiz ve çiftlik ortamından kopmadan yürütülen çalışmalarımız...  

Tüm dünyada geleneksel yöntemlerin yerini teknolojik çözümler almaktadır. Maksimum verim için önerilen teknolojiler ise yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. AutoMilk olarak, çiftçi için teknolojiyi daha kolay ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaktayız. 

Mühendis bakış açısı ile çiftliklerde geçirdiğimiz zamanın neticesinde çok sayıda özgün fikre sahibiz. Bunların bir kısmı Türk çiftçisine özgü sorunları çözmeye dayanırken, bazıları ise tüm dünyada ilk defa sunulacak modeller olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvancılık teknolojileri alanında elektronik, makine ve bilişim disiplinlerinin ortak çalışmaları sonucu pek çok soruna, özgün çözüm fikirleri geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk ve dünya pazarına sunmuş olduğumuz ürünlerimizin yanında, yine TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bunların yanında ekibimizin akademik geçmişleri, dünyada bu alanda yapılmış bir çok gelişmeyi takip etmemizi sağlamaktadır. 

Daha yüksek kaliteyi pazara daha uygun maliyetle sunmak AutoMilk için sonu olmayan bir yoldur. Bu yolda bize destek veren tüm iş ortaklarımıza, kamu kurumlarımıza ve müşterilerimize şükranlarımızı sunarız.