PEDOMETRE

AutoHeat - Pedometre

 

Sürüdeki Gözünüz
Kızgınlığın yakalanmasında en büyük yardımcınız AutoHeat ile hayvanların günlük hareketleri otomatik olarak takip edilir. AutoHeat, akıllı yapısı ile kızgınlığı hisettiği anda ProFarm ile anında iletişime geçer. Eğer hayvanın doğumu ve diğer bilgileri uyumlu ise, sürüde genel bir hareketlilik görülmemiş ise, anında Cep Telefonunuza SMS olarak bilgi gönderilir.
Başarılı Sürü Büyümesi İçin
Başarılı bir çiftlik sahibi, inek başına her yıl bir yavru alabilendir. Doğru bir tohumlama ile süt verimliliği kesintiye uğramaz. Doğru tohumlama ise etkili bir kızgınlık takibi ile mümkün olur. Ayrıca hayvanların yavrulama düzenleri, süt verimlerini de doğrudan etkilemektedir. Zira kızgınlık  döneminde toplam süt üretimi düşüş gösterir.

 

 

Özellikle büyük baş hayvanlarda, kızgınlık zamanı, hormonal artışlara paralel olarak hayvan hareketliliğinde bir artış görülür. Zamanlarının büyük bölümünü dinlenmek yerine ayakta kalarak veya yürüyerek geçirirler. Pedometre ile hayvanların hareketlerindeki artışlar takip edilerek, kızgınlık belirtisi gösterip göstermedikleri anlaşılabilmektedir.

 

Getirisi Çok Büyük
Süt inekçiliği, her yıl bir yavru almak esasına dayanmaktadır. Düzenli yavru alınamayan bir sürüde kârlı bir hayvancılıktan bahsedilemez. 1 yıllık sürenin uzaması halinde günlük kayıp 7-8 TL (Süt = 80 Kr olarak hesaplanmıştır). Doğumu takip eden 45-60 gün sonra, boşa geçen her kızgınlığın maliyeti 140-150 TL’yi bulmaktadır. AutoHeat ile size bu maliyetten kurtulma şansını yakalayabilirsiniz.
AutoHeat ile Doğrudan Kazanç
Yüksek yem maliyetlerinin olduğu günümüzde, çiftliklerde alınan sütten elde edilen gelir, genel olarak bu masraf kalemine harcanmakta, dolayısıyla yavru almanın önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Zamanında yakalanmayan kızgınlıklar sonucu, bir maliyet kalemini de, tekrar tekrar yapılan tohumlama masrafları oluşturmaktadır (Yapılan çalışmalarda ineklerin %13-30’u yanlış zamanda tohumlanmaktadır).

 

 

AutoHeat İLE KIZGINLIK TAKİBİ

Hayvanınızın gün içerisindeki hareketliliği sürekli takip eden AutoHeat, her üç eksende ölçülen hareketlilik verileri ve bu verilerin analizindeki etkinliği ile, kızgınlığı büyük oranda yakalar ve size doğru tohumlama imkanı verir.

  1. Pedometre cihazı, takılı bulunduğu hayvanın yapmış olduğu tüm hareketleri üzerinde belirli bir algoritmaya göre biriktirir.
  2. Belirli zamanlarda iletişimde bulunduğu anten sistemine üzerindeki veriyi aktarır. Bu işleyiş günün her saati boyunca devam etmektedir.
  3. Veri geldiği anda bilgisayar sistemi, o hayvanın önceki hareket alışkanlıklarını inceleyerek mevcut durumda kızgınlık belirtisinin olup olmadığına dair bir karar üretir. Böylece anlık olarak kızgınlık belirti durumu ele alınabilmektedir.
  4. Belirti sonucu, anlık olarak kullanıcıya yazılım üzerinden, e-posta veya SMS ile bildirilebilir.

 

Pedometre, isim olarak her ne kadar ayakta takılı olduğunu çağrıştırsa da, hayvanların boyunlarına takılmaktadır. Sadece adım sayısı üzerinden değil, hayvanın tüm hareketlerini algılayarak işlem yapar. Böylece durduğu yerde huzursuz olan hayvanlar için de hareket algılaması yapabilmektedir. Bu yöntem, gözlem yöntemine yardımcı olarak kullanıldığında daha verimli olmaktadır.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
 ÜRÜN ADI  AutoHeat
 ÜRÜN KODU  AH-06
 SENSÖR SAYISI  1
 GÜÇ ÜNİTESİ  Pil
 PİL ÖMRÜ  5 Yıl
 VERİ AKTARIM YÖNTEMİ  Kablosuz
 İLETİM MESAFESİ  1 km*

 

* 1 km mesafe ideal şartlar altında geçerlidir. Demir yoğunluğu ve iletişimi etkileyen gürültü sinyallerinin varlığına göre bu değer değişkenlik göstermektedir.

 

FARKIMIZ

En büyük avantajımız, durmak, yorulmak bilmeyen araştırma ruhumuz, Plaza mühendislerininden değil; idealist saha mühendislerinden oluşan bir ekibimiz ve çiftlik ortamından kopmadan yürütülen çalışmalarımız...  

Tüm dünyada geleneksel yöntemlerin yerini teknolojik çözümler almaktadır. Maksimum verim için önerilen teknolojiler ise yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. AutoMilk olarak, çiftçi için teknolojiyi daha kolay ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaktayız. 

Mühendis bakış açısı ile çiftliklerde geçirdiğimiz zamanın neticesinde çok sayıda özgün fikre sahibiz. Bunların bir kısmı Türk çiftçisine özgü sorunları çözmeye dayanırken, bazıları ise tüm dünyada ilk defa sunulacak modeller olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvancılık teknolojileri alanında elektronik, makine ve bilişim disiplinlerinin ortak çalışmaları sonucu pek çok soruna, özgün çözüm fikirleri geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk ve dünya pazarına sunmuş olduğumuz ürünlerimizin yanında, yine TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bunların yanında ekibimizin akademik geçmişleri, dünyada bu alanda yapılmış bir çok gelişmeyi takip etmemizi sağlamaktadır. 

Daha yüksek kaliteyi pazara daha uygun maliyetle sunmak AutoMilk için sonu olmayan bir yoldur. Bu yolda bize destek veren tüm iş ortaklarımıza, kamu kurumlarımıza ve müşterilerimize şükranlarımızı sunarız.