PROJE/HİBE

PROJE/HİBE

Tüm dünyada sanayi ve teknolojinin gelişimi sebebiyle mutluluk ve refah isteği haklı olarak artmıştır. Dolayısıyla insanların temel ihtiyaçlarının arzı konusunda ciddi bir yetersizlik oluşmuştur. Bunun üzerine birçok ülke ve ülke birlikleri tarafından çeşitli kalkınma planları ortaya konmuştur. Ülkemizde de 2007 tarihinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) bu amaçla kurulmuş olup, Avrupa Birliği ile uyumlu projeler gerçekleştirmektedir. 

Genel olarak TKDK' nın görevleri 28401 sayılı Resmî Gazete de yayımlandığı üzere; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin projeler yürütmek olarak belirtilmiştir.

Ülkemizde teknoloji ve sanayi alanındaki kalkınma programlarına üniversitelerden pek çok destek gelmektedir. Ancak tarımsal alandaki kalkınma programlarına aynı oranda üniversite desteklerinden bahsedilememektedir. Zira konu ile ilgili fakültelerin en teknolojik olanları Ziraat Mühendisliği Fakülteleridir. Tek başına ziraat mühendisliği, tarımsal alandaki kalkınma programlarının teknoloji ayağına yetişememektedir. İşte bu noktada üniversitelerin teknoloji kampüslerinde faaliyet gösteren firmalar bu yaraya merhem olabilecek bir çözüm olarak öne çıkmaktadır.

 

 

IPARD Hibe Programları

 

Ipard’ı biraz kurcalayınca, uyandırdığı ilk izlenim insanı hayaller dünyasına götürüyor. Bir anda yatırım yapmayı, hibeleri, geri ödemesiz alınacak paraları ve hatta güzel bir çiftliği hayal edebiliyorsunuz. Düşünün cebinizden hiç harcamadan bir çiftlik sahibi oluyorsunuz (!)

Devamını oku: IPARD

FARKIMIZ

En büyük avantajımız, durmak, yorulmak bilmeyen araştırma ruhumuz, Plaza mühendislerininden değil; idealist saha mühendislerinden oluşan bir ekibimiz ve çiftlik ortamından kopmadan yürütülen çalışmalarımız...  

Tüm dünyada geleneksel yöntemlerin yerini teknolojik çözümler almaktadır. Maksimum verim için önerilen teknolojiler ise yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. AutoMilk olarak, çiftçi için teknolojiyi daha kolay ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaktayız. 

Mühendis bakış açısı ile çiftliklerde geçirdiğimiz zamanın neticesinde çok sayıda özgün fikre sahibiz. Bunların bir kısmı Türk çiftçisine özgü sorunları çözmeye dayanırken, bazıları ise tüm dünyada ilk defa sunulacak modeller olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvancılık teknolojileri alanında elektronik, makine ve bilişim disiplinlerinin ortak çalışmaları sonucu pek çok soruna, özgün çözüm fikirleri geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk ve dünya pazarına sunmuş olduğumuz ürünlerimizin yanında, yine TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bunların yanında ekibimizin akademik geçmişleri, dünyada bu alanda yapılmış bir çok gelişmeyi takip etmemizi sağlamaktadır. 

Daha yüksek kaliteyi pazara daha uygun maliyetle sunmak AutoMilk için sonu olmayan bir yoldur. Bu yolda bize destek veren tüm iş ortaklarımıza, kamu kurumlarımıza ve müşterilerimize şükranlarımızı sunarız.