Hayvan Yönetimi

HAYVAN YÖNETİMİ

Hayvanlarınızı Tek Tek Takip Edin
Modern ve endüstriyel bir süt üretim çiftliğinde en önemli gereksinim, hayvanların tek tek takip edilmesidir. Bu takip süt veriminin kaydedilmesi kadar, kızgınlığın gözlemlenmesi ve hatta bilgisayar üzerinde verilerin kaydedilmesini de kapsamalıdır. Verimi artırmanın ve sürekli istenen seviyede tutmaya yönelik süreçlerin başında izleme gelir.
Hayvanlarınızın Verimlerini Tek Tek Raporlayın
Bireysel takibin mümkün olması ile her bir hayvanı ayrı ayrı takip edebilirsiniz. Tanımlama ve kayıt altına alma işlemlerinin otomatik olması, olası işçilik sorunlarını da ortadan kaldıracaktır. Çiftliğin otomasyon düzeyi ile birlikte artan yönetim düzeyi, karar vermeniz için sunulacak doğru veriler demektir.

 

 

 

Otomatik Tanıma
Endüstriyel Süt Çiftliklerinde temel ilke tüm faaliyetlerin sürekli ölçülmesi ve takip edilmesidir. Bireysel takip için en önemli gereksinim hayvanların kimliklendirilmesidir. Hayvanları günlük hayatta rahatsız etmeyecek ve uzun ömürlü en ideal çözüm: Pedometre ya da Sadece bir Kolye... Hayvanların kimliklendirilmesi için Radyo Frekansı ile kimliklendirme teknolojisi kullanılmıştır. Böylelikle hayvanları günlük hayatlarında asla rahatsız etmeyecek sadece bir kemerden oluşan ince etiketler üretilmiştir. Kemer içerisinde bulunan bir dizi elektronik çip IP65 standartlarında geliştirilmiş antenler aracılığı ile okunmaktadır. Eğer hayvanın kızgınlığını yada anormal hareketliliğini de takip etmek istiyorsanız AutoHeat - Pedometre tam istediğiniz çözüm olur.
Otomatik Yönetim
ProFarm - Sürü Yönetim Yazılımı kapsamında tüm bilgilere sahada El Terminali ile kolayca ulaşabilirsiniz. El Terminali ile numarasını bildiğiniz bir hayvanı arayabilir, sahada yapılan muayene gibi işlemleri anında bilgisayara kaydedebilirsiniz. Akıllı Sayım Sistemi ile, meraya çıkış yapan hayvanlarınızı otomatik olarak sayabilir böylece hem çiftliğinize güvenle döndüklerinden emin olabilir, hem de yayılım programanın sizin belirlediğiniz şekilde devam etmesini temin edebilirsiniz. Otomatik Kantar ile işçi müdahelesi olmadan günlük ağırlık ölçümlerini alabilirsiniz. Ayırma Kapısı ile sürünün geçişi sırasında istediğiniz hayvanın bir başka bölmeye alınmasını sağlayabilirsiniz. Akıllı otomasyon çözümleri çiftliğinizdeki tüm süreçleri kontrol altında tutar, size de yönetim stratejinizi belirlemek kalır...

 

Hayvan Yönetimi için Sunulan Çözümler

  1. Pedometre
  2. Kimliklendirme
  3. El Terminali
  4. Otomatik Kantar
  5. Ayırma Kapısı

 

AniRef - Elektronik Kemer

 

Otomasyonun Anahtarı
Hayvanların kimliklendirilmesi bir çok uygulamada anahtar işlevdir. AniRef ile sağımhane girişinde hayvanlar kimliklendirildiği gibi, FeedMe Bireysel Yemleme Sistemi, EasyCount Hayvan Sayım Sistemi gibi uygulamalarında temeli oluşturur. El terminali 10 metreye kadar okuma kolaylığı sağlayan AniRef ile sistemleriniz hayvanlarınızı otomatik olarak tanıyacak.
Çiftliklerin Olmazsa Olmazı
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, belli sayılara kadar olan hayvanlar, çiftliği işleten kimselerce kolaylıkla takip edilebilirken, bu sayı arttıkça takip etmesi mümkün olmayacak bir hal alır. Bu durumda sürünün takibi amacıyla bir sürü yönetim sistemi kullanmak zorunlu hale gelir. Sürü yönetim sistemleri için hayvanların kimliklendirilmesi kaçınılmazdır.

Devamını oku: ELEKTRONİK KEMER

EasyCount - Sayım Sistemi

 

Hayvan Unutmaya Son !
EasyCount Sayım Sisteminde, hayvanlarınıza takılacak sadece bir kemer ile her gün giriş ve çıkışta otomatik olarak sayım yapılmaktadır. Kapılara monte edilen antenler aracılığı ile hayvanlarınızın olası tüm eksilmelerinde anında haberdar olacaksınız.
Küçükbaş Sürüler için İdeal
Özellikle küçükbaş çiftliklerinde ortak problem, hayvan sayısının takip edilememesidir. EasyCount ile hayvanlarınız geçiş kapılarında otomatik sayılır. Böylelikle her gün, yaşanan doğumları ve kayıpları takip edebilir, personel sorumluluklarını rahatlıkla belirleyebilirsiniz.

Devamını oku: EasyCount - SAYIM SİSTEMİ

AutoHeat - Pedometre

 

Sürüdeki Gözünüz
Kızgınlığın yakalanmasında en büyük yardımcınız AutoHeat ile hayvanların günlük hareketleri otomatik olarak takip edilir. AutoHeat, akıllı yapısı ile kızgınlığı hisettiği anda ProFarm ile anında iletişime geçer. Eğer hayvanın doğumu ve diğer bilgileri uyumlu ise, sürüde genel bir hareketlilik görülmemiş ise, anında Cep Telefonunuza SMS olarak bilgi gönderilir.
Başarılı Sürü Büyümesi İçin
Başarılı bir çiftlik sahibi, inek başına her yıl bir yavru alabilendir. Doğru bir tohumlama ile süt verimliliği kesintiye uğramaz. Doğru tohumlama ise etkili bir kızgınlık takibi ile mümkün olur. Ayrıca hayvanların yavrulama düzenleri, süt verimlerini de doğrudan etkilemektedir. Zira kızgınlık  döneminde toplam süt üretimi düşüş gösterir.

Devamını oku: PEDOMETRE

s-Gate - Ayırma Kapısı

 

Hayvan Seçme
Hayvanların herhangi bir sebeple sürüden ayrılması işlemi, sürü açısından bakıldığında bir kargaşa ve huzursuzluk sebebi iken, çiftlik personeli için de mücadele gerektiren ve yorucu bir süreçtir.
Otomatik Ayırma
s-Gate ayırma kapıları, sürüden belirlenen bazı hayvanların ayrı bir bölmeye (hastalık, muayene, aşı işlemleri vb. sebepler ile) otomatik olarak alınmasını sağlayan önemli bir yardımcınızdır.

Devamını oku: Ayırma Kapısı s-Gate

El Terminali

 

Otomatik Kayıt
Sürü yönetim sistemi kullanan çiftliklerde otomatik işleyen süreçler dışında (sağım vb.) birçok verinin önce kağıt, ajanda vb. bir ortama, daha sonra sürü yönetim yazılımının bulunduğu bilgisayara girilmesi gerekir.
Sahadaki Bilgisayarınız
Ancak El Terminali ile doğrudan hayvanı elektronik olarak tanıyabilir ve bilgisayar yazılımına erişebilirsiniz. Böylelikle o hayvana ilişkin tüm kayıtları inceleyebildiğiniz gibi, yeni kayıtlar eklenmesini de sağlayabilirsiniz.

 

 

Devamını oku: EL TERMİNALİ

FARKIMIZ

En büyük avantajımız, durmak, yorulmak bilmeyen araştırma ruhumuz, Plaza mühendislerininden değil; idealist saha mühendislerinden oluşan bir ekibimiz ve çiftlik ortamından kopmadan yürütülen çalışmalarımız...  

Tüm dünyada geleneksel yöntemlerin yerini teknolojik çözümler almaktadır. Maksimum verim için önerilen teknolojiler ise yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. AutoMilk olarak, çiftçi için teknolojiyi daha kolay ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaktayız. 

Mühendis bakış açısı ile çiftliklerde geçirdiğimiz zamanın neticesinde çok sayıda özgün fikre sahibiz. Bunların bir kısmı Türk çiftçisine özgü sorunları çözmeye dayanırken, bazıları ise tüm dünyada ilk defa sunulacak modeller olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvancılık teknolojileri alanında elektronik, makine ve bilişim disiplinlerinin ortak çalışmaları sonucu pek çok soruna, özgün çözüm fikirleri geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk ve dünya pazarına sunmuş olduğumuz ürünlerimizin yanında, yine TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bunların yanında ekibimizin akademik geçmişleri, dünyada bu alanda yapılmış bir çok gelişmeyi takip etmemizi sağlamaktadır. 

Daha yüksek kaliteyi pazara daha uygun maliyetle sunmak AutoMilk için sonu olmayan bir yoldur. Bu yolda bize destek veren tüm iş ortaklarımıza, kamu kurumlarımıza ve müşterilerimize şükranlarımızı sunarız.