KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikası

 

AutoMilk Kalite Politikası, müşteri memnuniyeti çerçevesinde tasarlanmıştır. Kalite, sadece ürün kalitesi olarak değil, hizmet ve destek kalitesi de gözetilerek bir bütün olarak algılanmaktadır. Temel hedef, müşterileri ile dost olabilmiş bir markanın, tüm paydaşlarca hissedilebilmesidir.

Daha net bir tarifle AutoMilk,  Kaliteyi :

"Müşterilerinde sürekli memnuniyeti sağlamak amacıyla, hedefe yönelik yeterli ve sağlıklı ürün, cihaz, hizmet ve destek üretmeyi temel Kalite Prensipleri olarak belirlemiştir."

 

Kalite Ölçülerimiz

Kalite Takip Sistemi : Algan Grup'un gücünü her aşamada arkasında hisseden AutoMilk, üretim ve bakım süreçlerinin takibi için kendisine özel geliştirilen ERP - Enterprise Resource Plannnig sistemi ile tüm süreçleri sürekli takip altında tutmaktadır. Böylelikle yaşanan her türlü aksaklık, yeni üretim süreçlerinde ve yeni projelerde önemli bir veri girişi olarak kullanılmaktadır. Kalite ölçüleri aşağıdaki yöntemlerle takip edilmektedir.

  1. Garanti takip süreci
  2. Düzenli Anket çalışmaları
  3. Arıza takip sistemi
  4. Servis takip sistemi

 

Garanti Süreçleri Yönetim Sistemi

Garanti yönetimi, ürünün kurulumundan garanti süreci bitişine kadar yapılan tüm faaliyetlerin kontrol altında tutulmasını sağlamaktadır. Böylelikle, siz herhangi bir sürprizle karşılaşmadan, gönül rahatlığı ile sisteminizi kullanabilirsiniz. Garanti süresinin başlangıcı ve bir çiftlikte garanti kapsamında yapılan tüm faaliyetler, ERP sistemi kapsamında kaydedilmektedir. Aynı cihazın sürekli garanti kapsamında değiştiriliyor olması gibi uç durumlar, anında firma yöneticilerine otomatik olarak iletmekte, böylelikle soruna odaklanılması konusunda irade en üstten gösterilebilmektedir. Garanti hizmetleri, müşteri memnuniyetinin altın anahtarı olarak algılanmakta ve müşterilere konforlu bir hizmet sunulması için tüm önlemler gözetilmektedir.

 

Üretim Süreçlerinde Kalite

Temel üretim süreçleri, Standart Kalite Yönetim sistemleri kapsamında kontrol altında tutulmaktadır. Üretime alınacak tüm ürünler, öncelikle test edilmektedir. Yapılan testler, belirli prosedürler gözetilerek yürütülmektedir. Yarı mamül ve tam mamüller üretildiklerinde anda benzer şekilde önceden belirli prosedürler gözetilerek test edilmektedir. Nihai testler neticesinde, sürekli arıza ortaya çıkan ürünlerde geri dönük iyileştirmeler, sistem tarafından üretilen "Not OK" iletilerin üst yönetime otomatik iletilmesi ile garanti altına alınmaktadır. 

 

Satış, Kurulum ve Bakım Hizmetlerinde Kalite

AutoMilk kalite anlayışı, satışa yönelik fiyat tekliflerinin verildiği andan itibaren başlamaktadır. Fiyat teklifleri, fiyat garantisi ile sunulmaktadır. Verilen teklif, tüm şartlara rağmen kesinlikle değişiklik olmaksızın müşteriye satış sözleşmesinde yansıtılması, vazgeçilmez bir yönetim esasıdır. Satış anlaşması, tüm paydaşların haklarını hukuk ve adalet ölçüleri ile koruyan satış söleşmesi ile başlamaktadır.

Satış sözleşmesindeki tüm şartlar, ürün tesliminde ve kurulum sonrasında, tek tek okunarak müşteri onayı alınmaktadır. Kurulum sonrası, teslim edilen bütün ürünlerin kullanım eğitimi verilmekte, müşteri temsilcisi ile tüm sistemlerin işlerliği birlikte test edilmekte ve yapılan tespitler tutanak formu ile kayıt altına alınmaktadır.

Satış sonrası garanti şartları sözleşme ile beraber sunulduğu şekilde birebir uygulanmaktadır. Her türlü servis ve garanti işlemleri müşteriye detaylı şekilde sunulan bilgi formları ile kayıt altına alınmaktadır. Yapılan tüm işlemler, ERP sistemine kaydedilmekte, böylelikle her bir müşteri bireysel olarak takip edilebilmektedir.

 

Destek Hizmetlerinde Kalite

Destek hizmetlerin kalitenin temeli, müşteri taleplerinin yönetilmesi ile sağlanmaktadır. Müşterinin arıza kayıtları, anında ERP sistemine kaydedilmektedir. Açık olan arızanın cevaplanma süresinin 48 saati geçmesi durumunda, sistemde otomatik olarak uyarı oluşturulmakta ve üst yönetim haberdar edilmektedir. Personel yönetim sistemi, arızların anında yönetilmesi ve kapatılması ile aynı arızanın tekrarlanmaması üzerin kurulmuştur. Telefonla verilebilecek hizmetlere yönelik her türlü dökümantasyon yapılmıştır. Bu dökümanlar, kurulum sırasında müşteriye teslim edilmektedir.

 

Proje Yönetiminde Kalite

AutoMilk, temel faaliyet alanı olarak Hayvancılık alanında ihtiyaç duyulan, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesidir. Katma değerin yüksek olması, ancak gelişmiş ArGe projeleri ile sağlanabilmektedir. Bu amaçla yola çıkılan ilk günden itibaren, Tübitak, Kosgeb gibi önemli Teknoloji-Destek kurumları gözetiminde hibe programları ile yürütülmektedir. 2008-2014 yılları arasında yürütülen ve Yeminli Mali Müşavir gözetiminde onaylan projelerin toplam bütçesi 2.000.000 $ üzerindedir. Sadece ArGe'ye ayrılan bu kaynağın yönetimi de büyük bir önem taşımaktadır. Tüm yönetim süreçleri ve elde edilen bütün çıktılar, üniversite ve Tübitak gibi kurumların uzmanlarınca sürekli takip edilmektedir. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Teknokent'inde ArGe birimi bulunduran firmamızın bütün faaliyetleri her ay düzenli olarak Teknokent idaresi ve Sanayi Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

 

 

FARKIMIZ

En büyük avantajımız, durmak, yorulmak bilmeyen araştırma ruhumuz, Plaza mühendislerininden değil; idealist saha mühendislerinden oluşan bir ekibimiz ve çiftlik ortamından kopmadan yürütülen çalışmalarımız...  

Tüm dünyada geleneksel yöntemlerin yerini teknolojik çözümler almaktadır. Maksimum verim için önerilen teknolojiler ise yatırım maliyetlerini arttırmaktadır. AutoMilk olarak, çiftçi için teknolojiyi daha kolay ulaşılabilir hale getirmek için çalışmaktayız. 

Mühendis bakış açısı ile çiftliklerde geçirdiğimiz zamanın neticesinde çok sayıda özgün fikre sahibiz. Bunların bir kısmı Türk çiftçisine özgü sorunları çözmeye dayanırken, bazıları ise tüm dünyada ilk defa sunulacak modeller olarak ortaya çıkmaktadır. Hayvancılık teknolojileri alanında elektronik, makine ve bilişim disiplinlerinin ortak çalışmaları sonucu pek çok soruna, özgün çözüm fikirleri geliştiriyoruz. TÜBİTAK tarafından sağlanan destekle Türk ve dünya pazarına sunmuş olduğumuz ürünlerimizin yanında, yine TÜBİTAK desteği ile Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Tüm bunların yanında ekibimizin akademik geçmişleri, dünyada bu alanda yapılmış bir çok gelişmeyi takip etmemizi sağlamaktadır. 

Daha yüksek kaliteyi pazara daha uygun maliyetle sunmak AutoMilk için sonu olmayan bir yoldur. Bu yolda bize destek veren tüm iş ortaklarımıza, kamu kurumlarımıza ve müşterilerimize şükranlarımızı sunarız.